• Forside    • Om oss    • Medlemmer    • Aktiviter og informasjon    • Intern informasjon    • Bilder og presseklipp    • Historikk    

 

 

   Medlemmer

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Velkommen til Åsen Hornmusikklag

Musikkorps er større musikkgrupper eller orkestre normalt bestående av blåsere og slagverk.

Musikkorps i moderne form oppstod på 1850-tallet i Preussen da militærmusikken ble forsterket med tuba og saksofoner. I Storbritannia ble det opprettet brassband ved mange fabrikker som et sosialt tiltak for å sysselsette arbeiderne i ikke-politisk aktivitet på fritida.

I Norge ble det dannet amatørkorps for menn allerede på 1870-tallet, mens det første guttekorpset kom i 1901. Først i 1956 fikk norske jenter formelt adgang til å delta i skolekorpsene. Norske musikkorps spiller en sentral rolle i feiringen av Norges grunnlovsdag 17. mai, og Norge er det landet i verden med flest aktive korpsmusikere i forhold til folketallet.
 

 

 

Åsen Hornmusikklag